پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
برنامه زمان بندی پوسترها
 برنامه زمان بندی پوستر در قالب فایل PDF زیر قابل دانلود است
   دانلود : برنامه_زمان_بندی.pdf           حجم فایل 113 KB