پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
ثبت نام و هزینه ثبت نام همایش

هزينه ثبت نام در سومين همايش پژوهش­هاي کاربردي در صنعت دام، طيور و آبزيان

عضو هيات علمي دانشگاه و مراکز تحقيقاتي

شرکت کننده آزاد

دانشجو

800000 ريال

800000 ريال

400000 ريال

شماره حساب  0109417896005 به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر (بانک ملي)

 

 


 

ارسال تصوير کارت دانشجويي همراه با فيش واريزي براي دانشجويان الزامي است.