پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
ارسال

پژوهشگر گرامی

مقاله تهیه شده در برنامه Word (چکیده فارسی و انگلیسی) را با در نظر گرفتن موارد ذکر شده در راهنمای نگارش به آدرس الکترونيکی shabanimcong@gmail.com ارسال نماييد.

برای پی‌گيری وضعيت مقاله از کد تخصيص داده شده استفاده نماييد.

                                                        با تشکر  

دبیرخانه سومین همایش پژوهش­های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان