پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
سالن برگزاری

شبستر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر- مجتمع شماره 2- طبقه چهارم- سالن همایش­های دانشگاه