پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
تماس با ما

  آدرس دبیرخانه همایش:

 

   شبستر: بلوار شهرداری- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر  

   شماره تلفن های تماس: 42426554-041   و   42425311-041  داخلی  280

پست الکترونیکی

 

shabanimcong@gmail.com