پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
راهنمای نگارش مقاله

راهنماي ارسال مقاله به سومين همايش ملي پژوهش‌هاي کاربردي در صنعت دام، طيور و آبزيان

(فايل راهنما به فرمت PDF در انتهای اين صفحه قابل دانلود است)

 

چکيده به صورت فارسي و انگليسي ارسال شود.

قبل از ارسال چکيده مقالات، به ترتيب نام نويسندگان و نحوه تدوين دقيق مقالات توجه فرماييد.

پس از ارسال مقاله به هيچ وجه امکان اصلاح، تعويض و حذف اسامي وجود نخواهد داشت. چکيده مقالات به زبان فارسي و انگليسي براي داوري ارسال مي‌گردد. هم‌چنين علاوه بر مقالات پژوهشي، مقالات مروري هم جهت داوري ارسال مي‌گردد.

مقاله ارسال شده به همايش، نبايد در هيچ يك از همايش‌ها و مجلات داخلي يا خارجي ارائه و يا چاپ شده باشد، کپي برداري نگرديده و هم‌زمان نيز براي همايش ديگري ارسال نشده باشد. اگر خلاف اين امر ثابت شود، دبيرخانه همايش، اجازه دارد فرآيند داوري و چاپ را متوقف کرده و کليه موارد حقوقي آن متوجه نويسندگان مقاله خواهد بود.  

چکيده مقالات انگليسي طبق فرمت تهيه چکيده فارسي تدوين شوند و به جاي فونت بي‌لوتوس از فونتTimes New Roman استفاده شود.

عنوان مقاله در يك يا دو سطر تك فاصله (قلم بي لوتوس14 پر رنگ)

 

نويسنده اول1، نويسنده دوم2*، نويسنده سوم3 و ... (قلم بي لوتوس پررنگ 12، وسط چين)

1سمت و نام دانشگاه، موسسه يا سازمان نويسنده اول

2سمت و نام دانشگاه، موسسه يا سازمان نويسنده دوم

3 سمت و نام مؤسسه يا سازمان نويسنده سوم و ساير نويسندگان

پست الكترونيكي:

با قراردادن ستاره بر روي نام خانوادگي، نويسنده مسئول* مشخص شده و شماره تماس و آدرس الکترونيکي وي حتما درج گردد (12 بي لوتوس پر رنگ).

چكيده (بي لوتوس 12پر رنگ)

در متن چکيده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسئله مورد مطالعه و اهداف آن، اساس كار، روش مورد استفاده و ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود.

متن چکيده مقاله با قلم 12 بي لوتوس ساده و فاصله سطر 2 سانتي­متر خواهد بود.

فاصله از حاشيه 2/5 سانتي‌متر از چهار طرف کاغذ A4 خواهد بود.

چکيده بايستي به تنهايي گوياي مطالب مقاله باشد و از اشاره به رفرنس‌ها در چکيده خودداري شود.

 چکيده بايستي حداقل 150 و حداکثر شامل 250 کلمه باشد.

با ايجاد دو سطر خالي واژه‌هاي كليدي نوشته شود.

 

واژه‌هاي كليدي: (بي لوتوس12 پر رنگ) حداقل 4 و حداكثر 6 واژه که با ويرگول (،) از هم جدا شده باشند (قلم بي لوتوس 12 ساده).

با تشکر

دبيرخانه سومين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در صنعت دام، طيور و آبزيان

 

   دانلود : 3th_Animal_Science_Conference.pdf           حجم فایل 316 KB